درج آگهی تبلیغاتی

درج آگهی تبلیغاتی

درج آگهی تبلیغاتی به چهار روش : متنی _ بنر ثابت _ بنر متحرک و فیلم تبلیغاتی در سامانه هوشمند رومیکس میسر گردیده است.

تعرفه تبلیغات :

تبلیغات متنی :

کلیکی = ۱۰۰ تومان

روزانه = ۲.۰۰۰ تومان

تبلیغات بنر ثابت :

کلیکی = ۲۰۰ تومان

روزانه = ۴.۰۰۰ تومان

تبلیغات بنر متحرک :

کلیکی = ۵۰۰ تومان

روزانه = ۵.۰۰۰ تومان

تبلیغات فیلم کوتاه :

کلیکی = ۱۰۰۰ تومان

روزانه = ۱۰.۰۰۰ تومان

جایگاه های نمایش تبلیغات :

جایگاه A

جایگاه B

جایگاه L

جایگاه R

جهت درج آگهی تبلیغاتی خود فرم چند مرحله ای زیر را تکمیل کنید.