درج اپلیکیشن

درج اپلیکیشن

صاحبان اپلیکیشن های موبایلی میتوانند اپلیکیشن خود را در سامانه رومیکس معرفی کرده و تعداد دانلود و بازدید اپلیکیشن خود را چندین برابر کنند.

امکانات و مزایای درج اپلیکیشن

درج فروشگاه اینترنتی
افزایش دانلود و بازدید
درج فروشگاه اینترنتی
درج شبکه های اجتماعی
درج فروشگاه اینترنتی
تبلیغات رایگان
درج فروشگاه اینترنتی
پشتیبانی دائم

جهت درج و معرفی اپلیکیشن خود فرم چند مرحله ای زیر را تکمیل نمایید.