درج فروشگاه اینترنتی

درج فروشگاه اینترنتی

صاحبان فروشگاه های اینترنتی میتوانند فروشگاه خود را در سامانه رومیکس معرفی کرده و فروش خود را چندین برابر کنند.

امکانات و مزایای درج فروشگاه

درج فروشگاه اینترنتی
افزایش فروش
درج فروشگاه اینترنتی
درج شبکه های اجتماعی
درج فروشگاه اینترنتی
تبلیغات رایگان
درج فروشگاه اینترنتی
پشتیبانی دائم

جهت معرفی فروشگاه خود فرم چند مرحله ای زیر را تکمیل نمایید.