به رومیکس کلاب خوش اومدی !
null
به رومیکس کلاب خوش اومدی !
لیست اسامی برندگان ماهیانه رومیکس کلاب
     برنده قرعه کشی دوم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
    سرکار خانم آزیتا جعفری از شیراز   
     برنده قرعه کشی چهارم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
    سرکار آقای مهدی جعفری از بوشهر 
     برنده قرعه کشی اول در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
    سرکار خانم فرشته زمانی از شیراز   
     برنده قرعه کشی سوم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
    سرکار خانم پارمیدا الهی از مشهد 
     برنده قرعه کشی پنجم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
    سرکار خانم مرجان جسمانی از شیراز 
قرعه کشی ماهیانه رومیکس کلاب

     تاریخ قرعه کشی :

۳۰ / ۰۷ / ۱۳۹۹ 

قرعه کشی ماهیانه رومیکس کلاب
     تاریخ قرعه کشی :
۳۰ / ۰۷ / ۱۳۹۹ 
لیست اسامی برندگان ماهیانه رومیکس کلاب
     برنده قرعه کشی اول در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
    سرکار خانم فرشته زمانی از شیراز   
     برنده قرعه کشی دوم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
    سرکار خانم آزیتا جعفری از شیراز   
     برنده قرعه کشی سوم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
    سرکار خانم پارمیدا الهی از مشهد 
     برنده قرعه کشی چهارم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
    سرکار آقای مهدی جعفری از بوشهر 
     برنده قرعه کشی پنجم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
    سرکار خانم مرجان جسمانی از شیراز 
کد های تخفیف خرید ویژه رومیکس کلاب
  کد تخفیف (۱۲/۰۰۰ تومان) اولین سفارش از اسنپ فود
  کد تخفیف (۲۰ درصد) اولین خرید از ایسام
  کد تخفیف (۹۰ درصد) عضویت باشگاه مشتریان۷۲۴
  کد تخفیف (۷/۰۰۰ تومان) اولین سفارش اسنپ باکس
کد های تخفیف خرید ویژه رومیکس کلاب
  کد تخفیف (۱۲/۰۰۰ تومان ) اولین سفارش از اسنپ فود : 
  کد تخفیف (۲۰ درصد ) اولین خرید از ایسام : 
  کد تخفیف (۹۰ درصد ) عضویت باشگاه مشتریان یاقوت ۷۲۴ : 
  کد تخفیف (۷/۰۰۰ تومان ) اولین سفارش اسنپ باکس : 
لیست کسب و کارهای پیروز در مسابقه کسب و کار من

     بزودی !

مسابقه کسب و کار من رومیکس کلاب

     مانده تا شروع مسابقه !

مسابقه کسب و کار من رومیکس کلاب
     مانده تا شروع مسابقه !
لیست مشاغل پیروز در مسابقه کسب و کار من
     بزودی !