درج آگهی تبلیغاتی در سامانه رومیکس

درج آگهی تبلیغاتی

درج آگهی تبلیغاتی درج آگهی تبلیغاتی به چهار روش : متنی _ بنر ثابت _ بنر متحرک و فیلم تبلیغاتی در سامانه هوشمند رومیکس میسر گردیده است. تعرفه تبلیغات : • تبلیغات متنی : کلیکی = ۱۰۰ تومان روزانه = ۲.۰۰۰ تومان • تبلیغات بنر ثابت : کلیکی = ۲۰۰ تومان روزانه = ۴.۰۰۰ تومان…