پذیرفتن قوانین فیلم

انتخاب نوع آگهی  پذیرفتن قوانین تکمیل اطلاعات پرداخت هزینه درج آگهی در سامانه پذیرفتن قوانین √ انتخاب نوع آگهی  √ برای ثبت و درج آگهی تبلیغاتی خود در سامانه رومیکس ابتدا باید قوانین و مقررات این سامانه را قبول کرده و موافق آنها باشید. چنانچه شما دکمه انتهای صفحه را فشار دهید بصورت خودکار موافقت…

پذیرفتن قوانین بنر متحرک

انتخاب نوع آگهی  پذیرفتن قوانین تکمیل اطلاعات پرداخت هزینه درج آگهی در سامانه پذیرفتن قوانین √ انتخاب نوع آگهی  √ برای ثبت و درج آگهی تبلیغاتی خود در سامانه رومیکس ابتدا باید قوانین و مقررات این سامانه را قبول کرده و موافق آنها باشید. چنانچه شما دکمه انتهای صفحه را فشار دهید بصورت خودکار موافقت…

پذیرفتن قوانین بنر ثابت

انتخاب نوع آگهی  پذیرفتن قوانین تکمیل اطلاعات پرداخت هزینه درج آگهی در سامانه پذیرفتن قوانین √ انتخاب نوع آگهی  √ برای ثبت و درج آگهی تبلیغاتی خود در سامانه رومیکس ابتدا باید قوانین و مقررات این سامانه را قبول کرده و موافق آنها باشید. چنانچه شما دکمه انتهای صفحه را فشار دهید بصورت خودکار موافقت…

پذیرفتن قوانین تبلیغات متنی

انتخاب نوع آگهی  پذیرفتن قوانین تکمیل اطلاعات پرداخت هزینه درج آگهی در سامانه پذیرفتن قوانین √ انتخاب نوع آگهی  √ برای ثبت و درج آگهی تبلیغاتی خود در سامانه رومیکس ابتدا باید قوانین و مقررات این سامانه را قبول کرده و موافق آنها باشید. چنانچه شما دکمه انتهای صفحه را فشار دهید بصورت خودکار موافقت…

پرداخت هزینه کد تخفیف

پذیرفتن قوانین و مقررات تکمیل اطلاعات پرداخت هزینه رایگان ثبت آگهی در سامانه پرداخت هزینه √ تکمیل اطلاعات √ پیش فاکتور : نام محصول : بسته ثبت و معرفی کد تخفیف مبلغ قابل پرداخت : ۰ تومان تاریخ انقضا : طبق تاریخ مندرج در فرم سایت پذیرنده : رومیکس آدرس سایت : www.rumix.ir درگاه پرداخت…

پرداخت هزینه آگهی استخدامی

پذیرفتن قوانین و مقررات تکمیل اطلاعات پرداخت هزینه رایگان ثبت آگهی در سامانه پرداخت هزینه √ تکمیل اطلاعات √ پیش فاکتور : نام محصول : بسته درج آگهی استخدامی مبلغ قابل پرداخت : ۰ تومان تاریخ انقضا : طبق تاریخ مندرج در فرم سایت پذیرنده : رومیکس آدرس سایت : www.rumix.ir درگاه پرداخت : IDpay…

پذیرفتن قوانین بسته۱ساله

انتخاب بسته پذیرفتن قوانین تکمیل اطلاعات پرداخت هزینه ۳۰/۰۰۰ تومان معرفی کسب و کار در سامانه پذیرفتن قوانین √ انتخاب بسته √ برای معرفی کسب و کار خود در سامانه رومیکس ابتدا باید قوانین و مقررات این سامانه را قبول کرده و موافق آنها باشید. چنانچه شما دکمه انتهای صفحه را فشار دهید بصورت خودکار…

پذیرفتن قوانین بسته۹ماهه

انتخاب بسته پذیرفتن قوانین تکمیل اطلاعات پرداخت هزینه ۲۰/۰۰۰ تومان معرفی کسب و کار در سامانه پذیرفتن قوانین √ انتخاب بسته √ برای معرفی کسب و کار خود در سامانه رومیکس ابتدا باید قوانین و مقررات این سامانه را قبول کرده و موافق آنها باشید. چنانچه شما دکمه انتهای صفحه را فشار دهید بصورت خودکار…

پذیرفتن قوانین بسته۶ماهه

انتخاب بسته پذیرفتن قوانین تکمیل اطلاعات پرداخت هزینه ۱۰/۰۰۰ تومان معرفی کسب و کار در سامانه پذیرفتن قوانین √ انتخاب بسته √ برای معرفی کسب و کار خود در سامانه رومیکس ابتدا باید قوانین و مقررات این سامانه را قبول کرده و موافق آنها باشید. چنانچه شما دکمه انتهای صفحه را فشار دهید بصورت خودکار…

پذیرفتن قوانین بسته۳ماهه

انتخاب بسته پذیرفتن قوانین تکمیل اطلاعات پرداخت هزینه رایگان معرفی کسب و کار در سامانه پذیرفتن قوانین √ انتخاب بسته √ برای معرفی کسب و کار خود در سامانه رومیکس ابتدا باید قوانین و مقررات این سامانه را قبول کرده و موافق آنها باشید. چنانچه شما دکمه انتهای صفحه را فشار دهید بصورت خودکار موافقت…