• انتخاب بسته
  • پذیرفتن قوانین
  • تکمیل اطلاعات
  • پرداخت هزینه
    رایگان
  • null
    معرفی کسب و کار در سامانه

تبریک میگیم !

اتمام مراحل بسته ها
کسب و کار شما ثبت شد و در عرض کمتر از ۴۸ ساعت در سایت رومیکس قرار میگیره و از طریق پنل کاربری به اطلاع شما خواهد رسید.