• انتخاب نوع آگهی 
  • پذیرفتن قوانین
  • تکمیل اطلاعات
  • پرداخت هزینه
  • null
    درج آگهی در سامانه 

تبریک میگیم !

اتمام مراحل بسته ها
آگهی تبلیغاتی شما ثبت شد و در عرض کمتر از ۴۸ ساعت در سایت رومیکس قرار میگیره و از طریق پنل کاربری به اطلاع شما خواهد رسید.