پنل مدیریتی › بسته معرفی کسب و کار

بسته های معرفی کسب و کار
بسته های معرفی کسب و کار
این بسته ها برای معرفی کسب و کار شما میباشند. با این بسته ها شما میتوانید کسب و کار خود را در مدت زمان معین هر بسته در سایت رومیکس به بازدید کنندگان معرفی کنید. پس از خرید هر یک از بسته ها کسب و کار شما در سایت رومیکس به نمایش در خواهد آمد و شما میتوانید از امکانات و مزایای بزرگترین و اختصاصی ترین سایت مشاغل ایران بهره مند شوید. 
جهت معرفی کسب و کار خود در سایت رومیکس یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید.
ویژه مشاغل حقیقی و بازاری
  بسته ۳ ماهه 
رایگان
امکانات شما در این بسته :
معرفی صاحب امتیاز 
 ثبت آدرس
 ثبت شماره تماس
 ثبت شماره همراه
 امکان مشاهده روی نقشه
 امکان درج گالری تصاویر
 درج توضیحات در مورد کسب وکار
 درج تاریخچه کسب و کار
 امکان ثبت صفحه اینستاگرام
 امکان ثبت کانال تلگرام
 امکان ثبت نظر و درج علاقه مندی
 بهره مندی از امتیازات باشگاه رومیکس
 امکان ثبت نشانی سایت
 ثبت تخفیفات در رومیکساف
 صفحه اختصاصی فروشگاهی
 صفحه اختصاصی سایت و اپلیکیشن
ویژه مشاغل حقیقی و بازاری
  بسته ۶ ماهه 
۱۰/۰۰۰ تومان
امکانات شما در این بسته :
معرفی صاحب امتیاز 
 ثبت آدرس
 ثبت شماره تماس
 ثبت شماره همراه
 امکان مشاهده روی نقشه
 امکان درج گالری تصاویر
 درج توضیحات در مورد کسب وکار
 درج تاریخچه کسب و کار
 امکان ثبت صفحه اینستاگرام
 امکان ثبت کانال تلگرام
 امکان ثبت نظر و درج علاقه مندی
 بهره مندی از امتیازات باشگاه رومیکس
 امکان ثبت نشانی سایت
 ثبت تخفیفات در رومیکساف
 صفحه اختصاصی فروشگاهی
 صفحه اختصاصی سایت و اپلیکیشن
ویژه مشاغل حقیقی و بازاری
  بسته ۹ ماهه 
۲۰/۰۰۰ تومان
امکانات شما در این بسته :
معرفی صاحب امتیاز 
 ثبت آدرس
 ثبت شماره تماس
 ثبت شماره همراه
 امکان مشاهده روی نقشه
 امکان درج گالری تصاویر
 درج توضیحات در مورد کسب وکار
 درج تاریخچه کسب و کار
 امکان ثبت صفحه اینستاگرام
 امکان ثبت کانال تلگرام
 امکان ثبت نظر و درج علاقه مندی
 بهره مندی از امتیازات باشگاه رومیکس
 امکان ثبت نشانی سایت
 ثبت تخفیفات در رومیکساف
 صفحه اختصاصی فروشگاهی
 صفحه اختصاصی سایت و اپلیکیشن
ویژه مشاغل حقیقی و آنلاین ( فروشگاه _ سایت _ اپ )
بسته ۱ ساله 
۳۰/۰۰۰ تومان
امکانات شما در این بسته :
معرفی صاحب امتیاز 
 ثبت آدرس
 ثبت شماره تماس
 ثبت شماره همراه
 امکان مشاهده روی نقشه
 امکان درج گالری تصاویر
 درج توضیحات در مورد کسب وکار
 درج تاریخچه کسب و کار
 امکان ثبت صفحه اینستاگرام
 امکان ثبت کانال تلگرام
 امکان ثبت نظر و درج علاقه مندی
 بهره مندی از امتیازات باشگاه رومیکس
 امکان ثبت نشانی سایت
 ثبت تخفیفات در رومیکساف
 صفحه اختصاصی فروشگاهی
 صفحه اختصاصی سایت و اپلیکیشن
پنل مدیریتی رومیکس
رومیکس  |  اختصاصی ترین سایت کسب و کارهای ایران