اپلیکیشن سیز در سامانه رومیکس

سیز

سایت و اپلیکیشن سیز درباره کسب و کار سایت و اپلیکیشن سیز یک سامانه هوشمند درخواست خودرو می باشد که جهت تسهیل در امر حمل نقل درون شهری مسافر و مرسوله طراحی شده. سایت و اپلیکیشن سیز در اسفند ماه ۱۳۹۸ به شهروندان استان تهران و استان البرز معرفی شده و قصد دارد در تمام…