تیم رومیکس

تیم رومیکس
ما اعضای تیم رومیکس همه تلاشمون رو میکنیم تا شما از رومیکس راضی باشید. آنچه که شما در این سایت میبینید حاصل زحمات افراد زیر است
علیرضا کردی
علیرضا کردی
موسس و رهبر تیم
حسین
حسین
توسعه دهنده و پشتیبان
هانیه
هانیه
توسعه دهنده و پشتیبان
مرتضی
مرتضی
توسعه دهنده و پشتیبان
محسن
محسن
توسعه دهنده و پشتیبان
مسعود
مسعود
دیجیتال مارکتینگ
رضا
رضا
دیجیتال مارکتینگ
المیرا
المیرا
دیجیتال مارکتینگ
محمد علی
محمد علی
دیجیتال مارکتینگ
دنیا
دنیا
ویرایشگر و نویسنده
سمیرا
سمیرا
ویرایشگر و نویسنده
فرشته
فرشته
ویرایشگر و نویسنده
سحر
سحر
ویرایشگر و نویسنده
نجمه
نجمه
ویرایشگر و نویسنده
نسیم
نسیم
گرافیست و طراح
سیاوش
سیاوش
گرافیست و طراح
نازنین
نازنین
گرافیست و طراح
احسان
احسان
مالی و حسابداری
امیرعلی
امیرعلی
مالی و حسابداری
جمشید
جمشید
شبکه های اجتماعی

تیم رومیکس

تیم رومیکس
ما اعضای تیم رومیکس همه تلاشمون رو میکنیم تا شما از رومیکس راضی باشید. آنچه که شما در این سایت میبینید حاصل زحمات افراد زیر است
علیرضا کردی
علیرضا کردی
موسس و رهبر تیم
حسین
حسین
توسعه دهنده و پشتیبان
هانیه
هانیه
توسعه دهنده و پشتیبان
مرتضی
مرتضی
توسعه دهنده و پشتیبان
محسن
محسن
توسعه دهنده و پشتیبان
نجمه
نجمه
ویرایشگر و نویسنده
دنیا
دنیا
ویرایشگر و نویسنده
سمیرا
سمیرا
ویرایشگر و نویسنده
فرشته
فرشته
ویرایشگر و نویسنده
سحر
سحر
ویرایشگر و نویسنده
محمد علی
محمد علی
دیجیتال مارکتینگ
المیرا
المیرا
دیجیتال مارکتینگ
رضا
رضا
دیجیتال مارکتینگ
مسعود
مسعود
دیجیتال مارکتینگ
نازنین
نازنین
گرافیست و طراح
سیاوش
سیاوش
گرافیست و طراح
نسیم
نسیم
گرافیست و طراح
احسان
احسان
مالی و حسابداری
امیرعلی
امیرعلی
مالی و حسابداری
جمشید
جمشید
شبکه های اجتماعی
رومیکس  |  اختصاصی ترین و بزرگترین سامانه کسب و کارهای ایران